Chwilka...
Image

Ubezpieczenia zdrowotne

Kolejki do lekarzy specjalistów oraz terminy zabiegów chirurgicznych to główne argumenty przemawiające za wykupieniem polisy zdrowotnej. Najważniejsze, by zdiagnozować chorobę w odpowiednio wczesnym stadium.

Liczy się czas!

 

Ubezpieczenie zdrowotne pokrywa koszty prywatnej wizyty u lekarza, leczenia ambulatoryjnego, czyli badań i zabiegów które nie przewidują pobytu w szpitalu oraz leczenia szpitalnego. Zakres ubezpieczenia zdrowotnego może być bardzo szeroki i gwarantować wypłatę 100% świadczenia po zdiagnozowaniu choroby. Rak, udar, śpiączka, ciężkie oparzenia, paraliż, choroba Parkinsona, Alzheimera, ciężki uraz głowy, zakażenie wirusem HIV w trakcie transfuzji krwi, zawał serca to tylko niektóre groźne choroby/urazy mogące być objęte ubezpieczeniem.

 

Dodatkowo wizyty domowe i szczepienia wraz ze szczepionkami są zazwyczaj standardem.

To ubezpieczyciel zazwyczaj wskazuje klientowi przychodnię/klinikę w której może się leczyć. Niektóre oferty obejmują także wolny wybór lekarza, czyli możliwość udania się do dowolnie wybranego lekarza. Ubezpieczyciel odda pieniądze na podstawie imiennego rachunku za usługę medyczną.

 

Dostęp do lekarzy jest nielimitowany i nie wymaga skierowania, wystarczy zadzwonić.

Ubezpieczenie na wypadek niezdolności do pracy

Praca na kontrakcie a poczucie bezpieczeństwa

W dzisiejszych czasach pracownicy sektora ochrony zdrowia coraz częściej wybierają zatrudnienie na podstawie umowy cywilno-prawnej (kontrakt). Taka forma ma wiele korzyści, zwłaszcza finansowych. Jest niestety obciążona pewną wadą-utratą poczucia bezpieczeństwa, jakie daje nam praca na etacie. Czy wynagrodzenie za pracę na kontrakcie jest czymś pewnym i niepodważalnym? Czy wiemy, jakie mogą być skutki dłuższej przerwy w udzielaniu świadczeń zdrowotnych? Czy koncentrując się na maksymalizacji przychodów z kontraktów zdajemy sobie sprawę z konsekwencji dłuższej choroby lub wypadku?

Osoby prowadzące własną działalność gospodarczą muszą liczyć się z możliwością utraty części przychodów w momencie, kiedy z przyczyn zdrowotnych nie mogą wykonywać swojej pracy. Przebywając na zwolnieniu L4 otrzymują z ZUS najczęściej podstawową kwotę zasiłku chorobowego. Środki te nie są z reguły wystarczające, aby pokryć stałe koszty prowadzonej działalności, nie mówiąc o innych wydatkach związanych z życiem prywatnym czy procesem powrotu do zdrowia. Przyjrzyjmy się kilku przypadkom, które dotyczą Ubezpieczonych.

Przypadek 1

Pani Anna N., pielęgniarka z Katowic, uległa wypadkowi 23 marca bieżącego roku grając w piłkę z dzieckiem. Podczas odbijania piłki siatkowej na trawie przewróciła się doznając urazu lewej ręki w okolicy nadgarstka. Pojawił się silny ból, a następnie obrzęk w tej okolicy. Ortopeda konsultujący swoją koleżankę stwierdził skręcenie nadgarstka z odczynem maziowym. Konieczne było unieruchomienie ręki w stabilizatorze, a następnie rehabilitacja. Pani Anna nie mogła pracować przez 38 dni. Dzięki ubezpieczeniu, za 38 dni czasowej niezdolności do pracy otrzymała świadczenie o łącznej kwocie w wysokości 6 700 zł.

Przypadek 2

Pan Tomasz J., lekaż urolog z Lublina, uległ wypadkowi komunikacyjnemu. Jego samochód zderzył się z samochodem ciężarowym, w efekcie czego auto dachowało przerywając ciągłość barierek ulicznych. Wypadek był na tyle poważny, że uszkodzony został kręgosłup lekarza. Po szczegółowych badaniach stwierdzone zostało: wykręcenie kręgosłupa w odcinku szyjnym, uraz głowy, stłuczenie oczodołu lewego. Zgodnie z zaleceniem lekarza Pan Tomasz musiał nosić kołnierz stabilizacyjny. Lekarz był niezdolny do pracy przez 111 dni, wskutek czego przez kilka miesięcy nie uzyskiwał żadnych przychodów. Z ubezpieczenia otrzymał świadczenie w wysokości 35 600 zł, pozwalające mu zachować stabilizację finansową w tym trudnym okresie.

Ubezpieczenie zdrowotne dla osób wykonujących jednoosobową działalność gospodarczą

Własna działalność gospodarcza a poczucie bezpieczeństwa

Osoby wykonujące wolny zawód, np. prawnicy, informatycy, geodeci, muzycy czy lekarze, coraz częściej decydują się na założenie własnej działalności gospodarczej. Zalet wynikających z posiadania własnej firmy jest niewątpliwie bardzo dużo, m. in. większa swoboda, nienormowany czas pracy, możliwość decydowania o swojej karierze zawodowej. Taka forma zatrudnienia wiąże się również z ogromną odpowiedzialnością i ryzykiem jakie pojawia się w przypadku choroby lub wypadku.

 

Co w sytuacji gdy problemy zdrowotne uniemożliwiają wykonywanie pracy zarobkowej przez dłuższy czas?

Osoby prowadzące działalność własną gospodarczą muszą liczyć się z możliwością utraty części przychodów w momencie, kiedy z przyczyn zdrowotnych nie mogą wykonywać swojej pracy. Osoby przebywające na zwolnieniu lekarskim, jeżeli zdecydowały się opłacać składkę chorobową, otrzymają z ZUS najczęściej podstawową kwotę zasiłku chorobowego. Środki te nie są z reguły wystarczające, aby pokryć stałe koszty prowadzonej działalności, nie mówiąc o innych wydatkach związanych z życiem prywatnym czy procesem powrotu do zdrowia. Przyjrzyjmy się dwóm przypadkom, które dotyczą Ubezpieczonych.

 

Przypadek 1

Pan Piotr M., inżynier budownictwa z Wrocławia, szusując po oznaczonych trasach zjazdowych w Austrii, doznał urazu na skutek upadku. Doszło do wieloodłamowego złamania prawej kości udowej, w wyniku czego konieczna była natychmiastowa operacja. Leczenie szpitalne kontynuowane było również po powrocie do Polski, gdzie Pan Piotr m.in. uczył się chodzić przy pomocy balkonika. Leczenie wraz z rehabilitacją i odzyskaniem pełnej sprawności zajęło aż 180 dni. Dzięki ubezpieczeniu Pan Piotr otrzymał świadczenie w wysokości 55 000 zł, które pozwoliło mu zachować stabilizację finansową w tym trudnym dla niego okresie.

 

Przypadek 2

Pan Artur K., radca prawny zachorował. Zdiagnozowano u niego zapalenie płuc. Zgodnie z zaleceniami lekarza przez dłuższy okres - 47 dni musiał pozostać w domu i nie mógł wykonywać pracy zarobkowej. Jego przychód uległ uszczupleniu, ale bieżące zobowiązania niestety nie. Wsparciem finansowym okazało się świadczenie otrzymane z ubezpieczenia. Za okres zwolnienia otrzymał świadczenie w wysokości 14 800 zł.

Ubezpieczenie osobowe (NNW)

Ten rodzaj ubezpieczeń dotyczy w szczególności uszkodzeń ciała, rozstroju zdrowia lub śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku.

Przeważnie 1% uszczerbku na zdrowiu odpowiada 1% sumy ubezpieczenia. Jeśli ubezpieczymy się na 10 000 tys. zł, zapłacimy składkę w wysokości kilkudziesięciu zł, ale za każdy 1% uszczerbku na zdrowiu dostaniemy zaledwie 100 zł. Warto o tym pamiętać. Podwyższenie sumy ubezpieczenia, nawet dwukrotnie, skutkuje zazwyczaj nieznacznym wzrostem wysokości składki. Za to przy wypłacie odszkodowania różnica w jego wysokości może być spora.

Świadczenia wypłacane są niezależnie od tego czy przysługują nam one także z polisy np. OC sprawcy.

Jednak należy podkreślić że nie tylko zdarzenia negatywne objęte są tutaj odpowiedzialnością.

Doskonałym przykładem jest świadczenie wypłacane na okoliczność urodzenia się dziecka osobie ubezpieczonej, np. w ramach grupowych ubezpieczeń pracowniczych.

Sprawdź również: