Chwilka...
Image

Ubezpieczenia rolne

Obowiązkowe ubezpieczenia

    Ubezpieczenie OC musi obowiązkowo mieć każda osoba, która posiada lub jest współposiadaczem gospodarstwa rolnego. Podobnie jak w przypadku innych umów OC, chroni ono posiadacza polisy przed kosztami, które może on ponieść w wyniku szkody wyrządzonej osobie trzeciej. Chodzi o wszelkiego rodzaju wypadki, jakie mogą zdarzyć się przy prowadzeniu gospodarstwa rolnego – np. wypadki, w których ucierpią nasi pracownicy, szkody spowodowane przez zwierzęta, itp. Rolnik ma też obowiązek ubezpieczenia budynków gospodarskich od ognia i innych zdarzeń losowych.

  • Każdy właściciel lub współwłaściciel gospodarstwa rolnego musi mieć polisę OC
  • Ubezpieczenie OC zabezpiecza m.in. pracowników gospodarstwa

 

Ubezpieczenia wspierane przez państwo

    Ubezpieczenia dotowane dla rolników wprowadzono z myślą o szkodach, na jakie narażone są wszystkie uprawy w gospodarstwie. Chodzi o szkody wyrządzone przez żywioły, takie jak powódź, grad i susza. Polisy te są obowiązkowe. Rolnik musi w ten sposób ubezpieczyć co najmniej połowę swoich upraw. Składka jest dotowana z budżetu państwa. Ochroną mogą być objęte właściwie wszystkie popularne w Polsce uprawy - od zbóż począwszy na warzywach gruntowych i owocach skończywszy. Dzięki tej polisie rolnik, którego uprawy zostały dotknięte kataklizmem ma gwarancję, że za pieniądze z ubezpieczenia będzie mógł odbudować uprawy.

  • Ubezpieczenia upraw są dotowane przez państwo. Umowy te są obowiązkowe
  • Ubezpieczenia upraw chronią nas przed skutkami żywiołów

 

Dobrowolne ubezpieczenia dla rolników

    Posiadanie gospodarstwa rolnego wiąże się z wymogiem zawarcia różnego rodzaju obowiązkowych polis. Na rynku jest jednak dostępna także szeroka paleta ubezpieczeń dobrowolnych. Produkty te przeznaczone są dla tych, którym nie wystarcza zakres ochrony bądź suma ubezpieczenia, jaka występuje w polisach obowiązkowych. Produkty dobrowolne przydadzą się też wszystkim, którzy prowadzą niestandardowe, wyspecjalizowane uprawy bądź hodowle, których polisy obowiązkowe nie obejmują, bądź obejmują tylko w części.

  • Polisy dobrowolne mają szerszy zakres niż obowiązkowe
  • Umowy dobrowolne można zawrzeć na wyższą sumę ubezpieczenia

Sprawdź również: