Chwilka...

Kary za brak OC komunikacyjnego

Udostępnij:

W Polsce obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej (OC) samochodu jest ustawowym wymogiem dla właścicieli samochodów. Brak tego ubezpieczenia jest traktowany jako wykroczenie i podlega karze pieniężnej. Wysokość kary zależy od rodzaju pojazdu i okresu, w którym pojazd nie był ubezpieczony. W przypadku braku OC samochodu kara może wynosić już ponad 6000 złotych. W razie poważniejszych zagrożeń lub powtarzającego się naruszenia przepisów, sąd może orzec też zakaz prowadzenia pojazdów. Należy zaznaczyć, że spowodowanie wypadku nieubezpieczonym pojazdem może nieść znacznie poważniejsze konsekwencje, idące nawet w miliony złotych.

 

Kwoty kar dla posiadaczy samochodów osobowych wynoszą: 

  • Do 3 dni – 1400 zł
  • Od 4 do 14 dni – 3490 zł
  • Powyżej 14 dni – 6980 zł

 

Od 1 lipca 2023 roku kary dla posiadaczy samochodów osobowych będą wynosić: 

  • Do 3 dni – 1440 zł
  • Od 4 do 14 dni – 3600 zł
  • Powyżej 14 dni – 7200 zł