Ubezpieczenie domu Łódź - MAGRO Ubezpieczenia Sp. z o.o.

Ubezpieczenie domu Łódź

 

Ubezpieczenie domu, mieszkania, nieruchomości – podstawowe informacje
Odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa stanowi swojego rodzaju zabezpieczenie. Chociaż nie uchroni nas przed przykrymi zdarzeniami – włamaniem, zalaniem, zniszczeniem dachu – bez wątpienia pomoże nam „stanąć na nogi”. Koszty związane z naprawą różnego rodzaju, niespodziewanych szkód nieczęsto spędzają sen z powiek. Ubezpieczenie domu czy mieszkania jest zatem nie tyle co niezbędne, ale przede wszystkim wygodne.

Ubezpieczając dom
można dodatkowo ubezpieczyć ryzyko powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, szkody spowodowanej przez silny wiatr oraz mróz. Warto dodać, iż ubezpieczeniu mogą podlegać również budowle przydomowe, budynki rekreacyjne, obiekty małej architektury, garaż, zasadzenia, ogrodzenie wraz z bramą i siłownikami, dom mieszkalny w trakcie prac budowlanych oraz materiały budowlane. W niektórych wariantach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych czyli wszystkich które nie zostały wyłączone w treści umowy (OWU).

Do polis ubezpieczeniowych mieszkania i domu dołączane są opcje ubezpieczenia nagrobków wskazanych przez ubezpieczającego, ubezpieczenie elewacji przed aktami wandalizmu np. graffiti, ochrona na wypadek napadu ulicznego obejmująca np.; rabunek telefonu, torebki, teczki, kluczy, biżuterii, gotówki, laptopa oraz wypłacenie odszkodowania za transakcje zrealizowane ukradzioną kartą płatniczą.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Klienta, członków jego najbliższej rodziny oraz zwierzęta domowe. Ochrona działa nie tylko w domu, ale też podczas zakupów, zabaw z dziećmi, wakacji - także za granicą. Ubezpieczenie OC może uwzględniać szkody wyrządzone podczas wyjazdów służbowych, np. zaprószenie ognia niedopałkiem i spowodowanie pożaru w hotelu, gdzie odbywała się delegacja.

Ubezpieczenie NNW chronić będzie Klienta i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których poniosą oni śmierć lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Usługi assistance czyli dodatkowa pomoc w usunięciu awarii, wizyta specjalisty np.: informatyka, hydraulika, ślusarza. Naprawa sprzętu AGD, RTV,  do sumy określonej w umowie, zorganizowanie lokalu zastępczego w przypadku nieszcęścia nawet do 90 dni.

Assistance rowerowy obejmuje również naprawę roweru lub transport do miejsca zamieszkania, w sytuacji gdy podczas wycieczki rower ulegnie uszkodzeniu lub awarii.

 

 

FORMULARZ ZAPYTANIA O WYLICZENIE UBEZPIECZENIA


Prosimy o wypełnienie formularza ubezpieczenia.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI DO UBEZPIECZENIA:

Rodzaj nieruchomości: Powierzchnia całkowita (m2):
Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza: TAK NIE
CZY TO BUDYNEK MIESZKALNY TYPU BLOK, KAMIENICA?
Ile pięter? Na, którym piętrze mieści się mieszkanie?
Rok budowy:
Kod pocztowy nieruchomości:
Czy nieruchomość jest niemurowana: TAK NIE
Czy nieruchomość jest wynajmowana/podnajmowana: TAK NIE
Czy nieruchomość ma pozwolenie na użytkowanie: TAK NIE
Ostatni ubezpieczyciel:
Ile lat bez szkody:
Kiedy wystąpiła ostatnia szkoda:

SUMY PLANOWANEGO UBEZPIECZENIA OGIEŃ I ZDARZENIA LOSOWE:

Dom ze stałymi elementami:
Mieszkanie:
Stałe elementy domu/lokalu:
Ruchomości domowe:
Sprzęt elektroniczny:
Odpowiedzialność cywilna:
Budynki gospodarcze/garaż:
Ogrodzenie:
Obiekty małej architektury:
Zasadzenia:
INNE: domek letniskowy, nagrobek,

SUMY PLANOWANEGO UBEZPIECZENIA Kradzież z włamaniem i rabunkiem:

Posiadane zabezpieczenia:

Stałe elementy domu/lokalu:
Ruchomości domowe:
Sprzęt elektroniczny:
Dewastacja:
Czy nieruchomość posiada atestowany zamek? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada drzwi antywłamaniowe z atestem? TAK NIE
Czy drzwi posiadają blokada wielopunktową? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada alarm? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada monitoring? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada szyby antywłamaniowe? TAK NIE
klasa szyby:

Czy nieruchomość posiada kraty? TAK NIE
Czy rolety antywłamaniowe z atestem? TAK NIE

DANE WŁAŚCICIELA:

Imię i nazwisko: Pesel(nie trzeba):
Kod pocztowy, miejscowość: Ulica:
Numer telefonu: Adres e-mail: