Ubezpieczenie domu Łódź - MAGRO Łódź

Ubezpieczenie domu Łódź

Ubezpieczenia nieruchomości

Posiadanie własnego domu lub mieszkania to jedno z największych marzeń każdego człowieka. Bardzo często by móc je zrealizować, niezbędna okazuje się pomoc kredytu hipotecznego. Dopiero dzięki niemu udaje się pozyskać finansowanie, potrzebne na zakup wybranej nieruchomości. Kiedy już staniemy się jej właścicielem, radość z posiadania nie powinna Ci przysłonić licznych obowiązków, które stają przed Tobą, jako właścicielem domu bądź mieszkania. Jednym z nich jest ubezpieczenie nieruchomości.


Co to takiego ubezpieczenie majątkowe?
Wydając dużą kwotę pieniędzy na zakup nieruchomości, być może nie zastanawiałeś się nad tym, co się stanie w razie pożaru, powodzi lub ewentualnego włamania. Tymczasem nie jest to tak mało prawdopodobne, jakbyśmy tego chcieli. Aby nie dać się zaskoczyć sytuacji, już od pierwszego dnia bycia właścicielem, zachęcamy do ubezpieczenia swojego majątku. Temu właśnie służą ubezpieczenia nieruchomości. Polisa ubezpieczeniowa może zostać kupiona na rok lub dłużej i być w pełni skonfigurowana pod Twoje dyktando i potrzeby.


Od czego chroni ubezpieczenie domu i mieszkania?
Sam fakt posiadania ubezpieczenia nie zapobiega ewentualnego powstania szkody. Zadaniem ubezpieczenia jest jednak ochrona Twojego majątku, a także zapewnienie Ci środków koniecznych na usunięcie szkód i przywrócenie nieruchomości do pierwotnego wyglądu.
Polisa ubezpieczeniowa nieruchomości i zakres ochrony:

●    Pożary — jednym z największych zagrożeń dla nieruchomości jest pożar. Ogień może strawić całym budynek, pozostawiając po sobie zgliszcza nienadające się do odbudowania. Przyczyną pożaru może być zwarcie w instalacji elektrycznej, zaprószenie ognia, uderzenie pioruna, a także celowe podpalenie. Pieniądze z wypłaty odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej będzie można przeznaczyć na remont lub zakup nowego loku.

●    Powodzie — dużym zagrożeniem dla nieruchomości są również powodzie. Jednakowo te wywołane intensywnymi opadami deszczu, jak i wylaniem wezbranych rzek.

●    Zalania — czy jest różnica pomiędzy powodzią i zalaniem? Okazuje się, że tak. O zalaniu mówimy np. wtedy, kiedy doszło do awarii instalacji hydraulicznej w budynku i wyciekająca z niej woda spowodowała straty materialne. Zalanie może dotyczyć własnego mieszkania, jak również położonego poniżej nas. W tym drugim przypadku odszkodowanie wypłacane jest sąsiadowi — poszkodowanemu właścicielowi i pochodzi ono z polisy OC w życiu prywatnym właściciela lub z polisy nieruchomości, jeśli została wzbogacona o wariant OC.

●    Kradzieże — w swoich domach i mieszkaniach przechowujemy najróżniejsze rzeczy, które często mogą być obiektem zainteresowania włamywaczy i złodziei. Jeśli dojdzie do ich kradzieży z ubezpieczonej nieruchomości, otrzymamy odszkodowanie z polisy. Uwaga — każde towarzystwo ubezpieczeniowe indywidualnie określa maksymalną wysokość swojej odpowiedzialności za skradzione przedmioty, np. 10 tysięcy złotych. Jeżeli z mieszkania zrabowane zostały dzieła sztuki, których wartość znacząco przekraczała próg odpowiedzialności, ubezpieczyciel ma prawo nie wypłacać pełnej wartości. Aby zapobiegać takim przypadkom, cenne przedmioty należy ubezpieczyć osobno.

●    Zniszczenia — jeżeli w nieruchomości wystąpiły jakieś szkody, np. zniszczone drzwi z powodu włamania lub stłuczona szyba w oknie, ubezpieczenie także wypłaci odszkodowanie, pozwalające na naprawę zniszczeń. Uzyskanie odszkodowania możliwe jest również w wyniku stłuczenia szklanych przedmiotów przez domowników — np. zniszczenie płyty indukcyjnej.

Ubezpieczenie domu / mieszkania kupionego na kredyt
Jak wygląda sprawa z ubezpieczeniem nieruchomości zakupionej na kredyt? Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, aby taką umowę zawrzeć. Konieczne wówczas jest podpisanie tzw. cesji wypłaty odszkodowania, która upoważnia towarzystwo ubezpieczeniowe, aby ewentualne odszkodowanie wypłacić bankowi, który udzielił kredytu. Podpisanie cesji do umowy ubezpieczenia nieruchomości nie jest niczym skomplikowanym ani rzadkim. Praktycznie każdy kredytobiorca hipoteczny musi ubezpieczyć kupowaną przez siebie nieruchomość i podpisać cesję, w której upoważnia bank do odbioru odszkodowania. Można zaryzykować stwierdzenie, że to jedna z kilku zalet kupowania domu lub mieszkania na kredyt. Bank nie wypłaci bowiem kredytu, do momentu aż nieruchomość nie zostanie ubezpieczona. Co więcej, przez cały czas trwania umowy kredytowej, co roku należy dostarczać do banku aktualną polisę ubezpieczeniową. Bank tym samym niejako zmusza kredytobiorcę do ochrony swoich i jego interesów.


Jak obniżyć cenę ubezpieczenia nieruchomości?
Od czego zależy wysokość składki na ubezpieczenie domu, którą będziemy musieli zapłacić? Przede wszystkim od wartości nieruchomości. Warto w tym miejscy wspomnieć o często popełnianym błędzie przy zawieraniu umów ubezpieczeniowych. Wielu właścicieli ma tendencję do zawyżania wartości ubezpieczanego domu lub mieszkania. Przykładowo, jeśli jego realna rynkowa wartość wynosi 400 tysięcy złotych, bardzo często podają w polisie ubezpieczenia kwotę 500 tysięcy zł. To oczywiście wpływa na wzrost składki, ale nie sprawia, że w razie uznania odpowiedzialności przez ubezpieczyciela, wypłaci nam odszkodowanie właśnie w tej wielkości. Każdorazowo przed wypłatą odszkodowania sporządzany jest kosztorys i wycena nieruchomości. Dopiero na tej podstawie ubezpieczyciel określa kwotę odszkodowania do wypłaty. Wartość 500 tysięcy złotych stanowi natomiast górną granicę odpowiedzialności, do której może, ale nie musi wypłacić odszkodowania.

●    Do umowy ubezpieczenia podawaj realną wartość nieruchomości,
●    Zastosuj w domu zabezpieczenia antywłamaniowe uznawane przez ubezpieczyciela,
●    Skorzystaj z innych produktów firmy ubezpieczeniowej,
●    Wykorzystaj rabaty i zniżki dostępne online i u agenta,
●    Odbierz bonifikatę i zapłać za ubezpieczenie w całości, a nie w ratach,
●    Porównaj oferty ubezpieczenia w kilku firmach.


3 sposoby na zakup ubezpieczenia nieruchomości


1.    Szybki, niekoniecznie najtańszy

Jeżeli lubisz oszczędzać czas i załatwiać większość spraw online, to na pewno wiesz, że ubezpieczenia również można zawrzeć przez Internet. Służą temu najróżniejsze porównywarki ofert, można je także sprawdzić bezpośrednio na stronie firmy ubezpieczeniowej i jeśli się zdecydujemy, wypełnić tam wniosek i wysłać online.


2.    Wygodny i kompleksowy

Kupując nieruchomość na kredyt, bank lub doradca kredytowy od razu może przedstawić kilka ofert ubezpieczenia swojej nieruchomości. Najczęściej odbywa się to w momencie podpisania umowy kredytowej. Dla kredytobiorcy jest to wygodne rozwiązanie, ponieważ nie musi poświęcać swojego czasu na samodzielne szukanie ofert i ich analizowania, a wszystkie formalności dopełnia tu i teraz, składając jeden podpis. Nierzadko działa również pod niewypowiedzianą presją, ponieważ zdaje sobie sprawę, że do wypłaty kredytu, konieczne jest ubezpieczenie nieruchomości i chce to zrobić jak najszybciej i najwygodniej dla siebie, godząc się niejako na wyższą cenę.


3.    Elastyczny i konfigurowalny

Jeżeli masz trochę czasu, warto skontaktować się z agentem ubezpieczeniowym i poprosić go o przygotowanie kilku ofert na ubezpieczenie swojego domu. Spotkanie takie również może się odbyć bez fizycznego kontaktu twarzą w twarz. Zamiast tego może mieć formę rozmowy telefonicznej, video lub korespondencji mailowej. Agenci, zdobywając dla ubezpieczycieli nowych klientów, otrzymują w zamian za to wynagrodzenie, jak również korzystne zniżki na oferowane usługi. Wszystko po to, aby wynagrodzić ich pracę i zmobilizować do dalszych wysiłków w zdobywaniu kolejnych klientów. Pozwala ci to wynegocjować cenę ubezpieczenia niższą niż przez internet.
Ubezpieczenie domu, mieszkania, nieruchomości – podstawowe informacje
Odpowiednio dobrana polisa ubezpieczeniowa stanowi swojego rodzaju zabezpieczenie. Chociaż nie uchroni nas przed przykrymi zdarzeniami – włamaniem, zalaniem, zniszczeniem dachu – bez wątpienia pomoże nam „stanąć na nogi”. Koszty związane z naprawą różnego rodzaju, niespodziewanych szkód nieczęsto spędzają sen z powiek. Ubezpieczenie domu czy mieszkania jest zatem nie tyle co niezbędne, ale przede wszystkim wygodne.

Ubezpieczając dom
można dodatkowo ubezpieczyć ryzyko powodzi, intensywnych opadów atmosferycznych, topnienia śniegu, szkody spowodowanej przez silny wiatr oraz mróz. Warto dodać, iż ubezpieczeniu mogą podlegać również budowle przydomowe, budynki rekreacyjne, obiekty małej architektury, garaż, zasadzenia, ogrodzenie wraz z bramą i siłownikami, dom mieszkalny w trakcie prac budowlanych oraz materiały budowlane. W niektórych wariantach ubezpieczyciele oferują ubezpieczenie od ryzyk nienazwanych czyli wszystkich które nie zostały wyłączone w treści umowy (OWU).

Do polis ubezpieczeniowych mieszkania i domu dołączane są opcje ubezpieczenia nagrobków wskazanych przez ubezpieczającego, ubezpieczenie elewacji przed aktami wandalizmu np. graffiti, ochrona na wypadek napadu ulicznego obejmująca np.; rabunek telefonu, torebki, teczki, kluczy, biżuterii, gotówki, laptopa oraz wypłacenie odszkodowania za transakcje zrealizowane ukradzioną kartą płatniczą.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w życiu prywatnym chroni przed finansowymi skutkami szkód wyrządzonych osobom trzecim przez Klienta, członków jego najbliższej rodziny oraz zwierzęta domowe. Ochrona działa nie tylko w domu, ale też podczas zakupów, zabaw z dziećmi, wakacji - także za granicą. Ubezpieczenie OC może uwzględniać szkody wyrządzone podczas wyjazdów służbowych, np. zaprószenie ognia niedopałkiem i spowodowanie pożaru w hotelu, gdzie odbywała się delegacja.

Ubezpieczenie NNW chronić będzie Klienta i jego najbliższych przed konsekwencjami nieszczęśliwych wypadków, w wyniku których poniosą oni śmierć lub doznają trwałego uszczerbku na zdrowiu.

Usługi assistance czyli dodatkowa pomoc w usunięciu awarii, wizyta specjalisty np.: informatyka, hydraulika, ślusarza. Naprawa sprzętu AGD, RTV,  do sumy określonej w umowie, zorganizowanie lokalu zastępczego w przypadku nieszcęścia nawet do 90 dni.

Assistance rowerowy obejmuje również naprawę roweru lub transport do miejsca zamieszkania, w sytuacji gdy podczas wycieczki rower ulegnie uszkodzeniu lub awarii.

 

 

FORMULARZ ZAPYTANIA O WYLICZENIE UBEZPIECZENIA


Prosimy o wypełnienie formularza ubezpieczenia.

RODZAJ NIERUCHOMOŚCI DO UBEZPIECZENIA:

Rodzaj nieruchomości: Powierzchnia całkowita (m2):
Czy w nieruchomości prowadzona jest działalność gospodarcza: TAK NIE
CZY TO BUDYNEK MIESZKALNY TYPU BLOK, KAMIENICA?
Ile pięter? Na, którym piętrze mieści się mieszkanie?
Rok budowy:
Kod pocztowy nieruchomości:
Czy nieruchomość jest niemurowana: TAK NIE
Czy nieruchomość jest wynajmowana/podnajmowana: TAK NIE
Czy nieruchomość ma pozwolenie na użytkowanie: TAK NIE
Ostatni ubezpieczyciel:
Ile lat bez szkody:
Kiedy wystąpiła ostatnia szkoda:

SUMY PLANOWANEGO UBEZPIECZENIA OGIEŃ I ZDARZENIA LOSOWE:

Dom ze stałymi elementami:
Mieszkanie:
Stałe elementy domu/lokalu:
Ruchomości domowe:
Sprzęt elektroniczny:
Odpowiedzialność cywilna:
Budynki gospodarcze/garaż:
Ogrodzenie:
Obiekty małej architektury:
Zasadzenia:
INNE: domek letniskowy, nagrobek,

SUMY PLANOWANEGO UBEZPIECZENIA Kradzież z włamaniem i rabunkiem:

Posiadane zabezpieczenia:

Stałe elementy domu/lokalu:
Ruchomości domowe:
Sprzęt elektroniczny:
Dewastacja:
Czy nieruchomość posiada atestowany zamek? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada drzwi antywłamaniowe z atestem? TAK NIE
Czy drzwi posiadają blokada wielopunktową? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada alarm? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada monitoring? TAK NIE
Czy nieruchomość posiada szyby antywłamaniowe? TAK NIE
klasa szyby:

Czy nieruchomość posiada kraty? TAK NIE
Czy rolety antywłamaniowe z atestem? TAK NIE

DANE WŁAŚCICIELA:

Imię i nazwisko: Pesel(nie trzeba):
Kod pocztowy, miejscowość: Ulica:
Numer telefonu: Adres e-mail: