POLITYKA PRYWATNO艢CI

W zwi膮zku z realizacj膮 wymog贸w Rozporz膮dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os贸b fizycznych w zwi膮zku

z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep艂ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og贸lne rozporz膮dzenie o ochronie danych) zwanego dalej 鈥濺ODO鈥, informujemy o zasadach przetwarzania Twoich danych osobowych oraz o przys艂uguj膮cych Ci prawach z tym zwi膮zanych.

1. Administrator danych osobowych.

2. Kontakt z nami

3. Sk膮d mamy Twoje dane osobowe?

 1. zak艂adasz konto w Serwisie, lub
 2. wype艂niasz jeden z dodatkowych formularzy w toku naszej wsp贸艂pracy; lub
 3. podczas rozmowy telefonicznej z cz艂onkiem naszego Personelu; lub
 4. w trakcie osobistej wizyty w naszej siedzibie.

4. Jaki jest zakres przetwarzanych danych?

Dane, kt贸re mo偶emy przetwarza膰 w zwi膮zku z korzystaniem przez Ciebie z Serwisu, mog膮 obejmowa膰:
 1. Twoje imi臋 i nazwisko;
 2. adres e-mail;
 3. numer telefonu kontaktowego;
 4. adres;
 5. dodatkowe informacje o sobie, kt贸re mo偶esz zawrze膰 w wype艂nianych formularzach lub korespondencji e-mail, b膮d藕 kt贸re mo偶esz poda膰 w trakcie rozmowy telefonicznej z naszym Personelem (przy czym prowadzone rozmowy nie s膮 przez nas rejestrowane);
 6. udzielone przez Ciebie zgody (je偶eli poprosili艣my Ci臋 o jej udzielenie w jakim艣 celu i zgod臋 t臋 wyrazi艂e艣);
 7. dane dotycz膮ce aktywno艣ci w naszym Serwisie wraz z plikami cookie (dane informatyczne takie jak informacje o u偶ywanych przez Ciebie systemach operacyjnych, typach przegl膮darki, adresach IP, nazwie domeny, 藕r贸d艂ach odwiedzin i czasie sp臋dzonym w witrynie).

5. Jakie pliki cookie dostarczaj膮 informacj臋 o Tobie?

 1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez u偶ytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji (ang. user input cookies);
 2. pliki cookies uwierzytelniaj膮ce wykorzystywane do us艂ug wymagaj膮cych uwierzytelniania na czas trwania sesji (ang. authentication cookies);
 3. pliki cookies s艂u偶膮ce do zapewnienia bezpiecze艅stwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadu偶y膰 w zakresie uwierzytelniania (ang. user centric security cookies);
 4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza flash), na czas trwania sesji (ang. multimedia player session cookies);
 5. trwa艂e pliki cookies s艂u偶膮ce do personalizacji interfejsu u偶ytkownika na czas trwania sesji lub nieco d艂u偶ej (ang. user interface customization cookies);
 6. pliki cookies s艂u偶膮ce do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (s膮 to pliki wykorzystywane przez sp贸艂k臋 Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez U偶ytkownika, do tworzenia statystyk i raport贸w dotycz膮cych funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji U偶ytkownika ani nie 艂膮czy tych informacji w celu umo偶liwienia identyfikacji. Szczeg贸艂owe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w zwi膮zku z t膮 us艂ug膮 mo偶na znale藕膰 pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partner.
Wykorzystujemy r贸wnie偶 pliki cookies do cel贸w marketingowych, m.in. w zwi膮zku z kierowaniem do U偶ytkownik贸w reklamy behawioralnej, czyli opartej na Twoich zainteresowaniach. W tym celu przechowujemy informacje lub uzyskujemy dost臋p do informacji ju偶 przechowywanych w telekomunikacyjnym urz膮dzeniu ko艅cowym U偶ytkownika (komputer, telefon itp.). Wykorzystanie plik贸w cookies oraz zebranych za ich po艣rednictwem danych osobowych w celach marketingowych, w szczeg贸lno艣ci w zakresie promowania us艂ug i towar贸w podmiot贸w trzecich, wymaga uzyskania Twojej zgody, kt贸ra mo偶e by膰 wyra偶ona mi臋dzy innymi poprzez odpowiedni膮 konfiguracj臋 przegl膮darki. Naturalnie, taka zgoda mo偶e zosta膰 w ka偶dym momencie wycofana, w szczeg贸lno艣ci poprzez wyczyszczenie historii cookies oraz wy艂膮czenie obs艂ugi cookies w ustawieniach przegl膮darki.

6.W jakim celu i na jakiej podstawie przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w zwi膮zku z prowadzon膮 przez nas dzia艂alno艣ci膮 zwi膮zan膮 z prowadzeniem Serwisu, tj. na podstawie i w zwi膮zku z zawart膮 umow膮 o 艣wiadczenie us艂ug drog膮 elektroniczn膮 oraz dzia艂alno艣ci膮 sklepu internetowego, szczeg贸艂owo opisanymi w Regulaminie. Twoje dane mo偶emy r贸wnie偶 przetwarza膰 w zwi膮zku z dokonanym przez Ciebie zg艂oszeniem naruszenia przez nas zasad ochrony danych osobowych lub realizacj膮 innych Twoich praw, o kt贸rych przeczytasz dalej. Poni偶ej wskazujemy i opisujemy konkretne cele:
 1. celu 艣wiadczenia us艂ug zwi膮zanych z prowadzeniem i obs艂ug膮 konta w Serwisie 鈥 podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO), jednak w zakresie danych podanych fakultatywnie lub danych tzw. wra偶liwych (dotycz膮cych stanu zdrowia, na艂og贸w itp.) podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a) RODO);
 2. celu obs艂ugi zakup贸w dokonywanych bez rejestracji w Serwisie lub po rejestracji 鈥 w贸wczas podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest niezb臋dno艣膰 przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jednak w zakresie danych podanych fakultatywnie lub danych tzw. wra偶liwych (dotycz膮cych stanu zdrowia, na艂og贸w itp.) podstaw膮 prawn膮 przetwarzania jest udzielona zgoda (odpowiednio art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO);
 3. marketing 鈥 je偶eli wyrazisz zgod臋 na otrzymywanie od nas komunikat贸w marketingowych okre艣lonego rodzaju (np. newsletter), przetwarzamy Twoje dane w celu kierowania do Ciebie tych komunikat贸w (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO), przy czym:
  • wykorzystujemy r贸wnie偶 narz臋dzia komunikacji elektronicznej, takie jak e-mail, w celu informowania U偶ytkownik贸w o nowych funkcjonalno艣ciach Serwisu lub innych informacjach, kt贸re mog膮 interesowa膰 U偶ytkownik贸w. Podstaw膮 takiej dzia艂alno艣ci jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO;
  • dokonali艣my oceny wp艂ywu tej aktywno艣ci na prywatno艣膰 U偶ytkownik贸w i po rozwa偶eniu interes贸w U偶ytkownik贸w doszli艣my do wniosku, 偶e nie b臋dzie mia艂o to negatywnego wp艂ywu na prywatno艣膰 U偶ytkownik贸w. Cel takiego wykorzystania danych osobowych przynosi U偶ytkownikom istotne profity w postaci mo偶liwo艣ci 艣ledzenia zmian i nowo艣ci w interesuj膮cych ich tematach. Ka偶dy z U偶ytkownik贸w mo偶e zrezygnowa膰 z tego typu aktywno艣ci poprzez zmian臋 ustawie艅 na swoim koncie;
 4. windykacja nale偶no艣ci i rozliczalno艣膰 鈥 Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu windykacji nale偶no艣ci, prowadzenia post臋powa艅 s膮dowych, arbitra偶owych i mediacyjnych, w celach archiwizacyjnych oraz w celu zapewnienia nam mo偶liwo艣ci rozliczenia si臋 z prawid艂owo艣ci przetwarzania Twoich danych i wykonania innych obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, np. dokumentowania wszelkich narusze艅 ochrony danych osobowych, w tym okoliczno艣ci naruszenia ochrony danych osobowych, na podstawie art. 33 ust. 5 RODO (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) albo c) RODO);
 5. statystyki i utrzymanie funkcjonalno艣ci strony internetowej 鈥 dane pochodz膮ce z analizy plik贸w cookies oraz log贸w serwera przetwarzamy w celach budowania anonimowych statystyk odwiedzin naszej strony internetowej i zachowa艅 U偶ytkownik贸w, mi臋dzy innymi w celach marketingowych oraz dla potrzeb rozwijania poziomu jej u偶yteczno艣ci, a tak偶e do obs艂ugi funkcjonalno艣ci strony, takich jak obs艂uga formularzy oraz prezentacja tre艣ci zwi膮zanych z nasz膮 dzia艂alno艣ci膮;

7. Jak d艂ugo przetwarzamy Twoje dane osobowe?

 1. celu 艣wiadczenia us艂ug zwi膮zanych z prowadzeniem i obs艂ug膮 konta w Serwisie przetwarzamy Twoje dane przez czas, w kt贸rym utrzymujesz swoje konto w Serwisie, a w zakresie danych podanych dobrowolnie lub danych tzw. wra偶liwych do wycofania wyra偶onej przez Ciebie zgody;
 2. celu obs艂ugi zakup贸w dokonywanych bez rejestracji w Serwisie lub po rejestracji przetwarzamy Twoje dane do czasu wykonania umowy (czyli dostarczenia Ci zam贸wionego produktu lub zako艅czenia 艣wiadczenia us艂ug), a w zakresie danych podanych dobrowolnie lub danych tzw. wra偶liwych do wycofania wyra偶onej przez Ciebie zgody;
 3. celach marketingowych przetwarzamy Twoje dane do czasu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania lub cofni臋cia udzielonej przez Ciebie zgody na prowadzenie dzia艂a艅 tego rodzaju;
 4. celu ustalenia i dochodzenia roszcze艅 lub obrony przed nimi przetwarzamy Twoje dane osobowe do ko艅ca okresu przedawnienia (okres ten zale偶ny b臋dzie od rodzaju roszczenia zgodnie z Kodeksem cywilnym lub innymi aktami prawnymi reguluj膮cymi zasady odpowiedzialno艣ci innej, ni偶 cywilna);
 5. celach statystycznych i utrzymania funkcjonalno艣ci Serwisu przetwarzamy dane przez ca艂y okres, w kt贸rym korzystasz z Serwisu.

8. Kto jest odbiorc膮 Twoich danych osobowych?

 1. podmiotom/firmom, kt贸re 艣wiadcz膮 na nasz膮 rzecz us艂ugi konieczne dla prawid艂owego funkcjonowania, np.:
  • firmom 艣wiadcz膮cym us艂ugi dostawy i utrzymania oprogramowania bazodanowego i innego, dzi臋ki kt贸remu mo偶emy prowadzi膰 stosowne ewidencje i komunikacj臋 mailow膮;
  • podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi hostingowe;
  • firmom doradczym oraz prawniczym, a tak偶e biurom rachunkowym, wspieraj膮cym nas w codziennej dzia艂alno艣ci;
  • innym podwykonawcom, z kt贸rymi wsp贸艂pracujemy w celu wykonywania um贸w zawartych z Tob膮;
 2. operatorom dokonywanych przez Ciebie p艂atno艣ci;
 3. podmiotom 艣wiadcz膮cym us艂ugi kurierskie w celu dostarczenia zam贸wionych przez Ciebie towar贸w;
 4. dane pochodz膮ce z plik贸w cookies, pozwalaj膮ce okre艣li膰 Twoje dane geograficzne, statystyczne i demograficzne 鈥 bez ujawniania Twojej to偶samo艣ci 鈥 przekazujemy r贸wnie偶 podmiotom zewn臋trznym wykorzystuj膮cym je do dostosowywania kierowanych do Ciebie reklam i innych podobnych przekaz贸w.
Dla podmiot贸w z ka偶dej kategorii Administrator przekazuje tylko te dane, kt贸re s膮 niezb臋dne dla osi膮gni臋cia cel贸w wsp贸艂pracy.

9. Czy przetwarzamy Twoje dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w spos贸b wp艂ywaj膮cy na Twoje prawa?

Zautomatyzowane przetwarzanie danych osobowych lub profilowanie mo偶e by膰 stosowane wobec Twoich danych wy艂膮cznie w celach statystycznych i analitycznych, zwi膮zanych z udoskonalaniem naszego Serwisu, a tak偶e z kierowaniem do Ciebie przekaz贸w marketingowych, na kt贸re si臋 zgodzi艂e艣 lub wobec kt贸rych nie wyrazi艂e艣 sprzeciwu.

10. W jaki spos贸b przetwarzamy dane osobowe?

Przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, w szczeg贸lno艣ci zgodnie z RODO. Mamy na uwadze nast臋puj膮ce regu艂y, kt贸rymi kierujemy si臋 przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych:
 1. Regu艂a adekwatno艣ci. Przetwarzamy tylko te dane, kt贸re s膮 niezb臋dne dla osi膮gni臋cia danego celu przetwarzania; dla ka偶dego procesu przeprowadzili艣my analiz臋 spe艂nienia tej regu艂y;
 2. Regu艂a transparentno艣ci. Powiniene艣 mie膰 pe艂n膮 wiedz臋 o tym, co dzieje si臋 z Twoimi danymi. Niniejszy dokument, w kt贸rym staramy si臋 udzieli膰 Tobie pe艂nej informacji o regu艂ach przetwarzania przez nas Twoich danych osobowych, jest jej przejawem;
 3. Regu艂a prawid艂owo艣ci. Staramy si臋, aby Twoje dane osobowe przetwarzane przez nas by艂y aktualne i zgodne z prawd膮;
 4. Regu艂a integralno艣ci i poufno艣ci. Stosujemy niezb臋dne 艣rodki zabezpieczaj膮ce poufno艣膰 i integralno艣膰 Twoich danych osobowych. Ca艂y czas je usprawniamy, wraz ze zmieniaj膮cym si臋 otoczeniem i post臋pem technologicznym. Zabezpieczenia obejmuj膮 艣rodki fizyczne i technologiczne ograniczaj膮ce dost臋p do Twoich danych, jak r贸wnie偶 stosowne 艣rodki zabezpieczaj膮ce przed utrat膮 Twoich danych;
 5. Regu艂a rozliczalno艣ci. Chcemy m贸c rozliczy膰 si臋 z ka偶dego naszego dzia艂ania na danych osobowych, tak aby艣my w razie Twojego zapytania mogli udzieli膰 Ci pe艂nej i rzetelnej informacji dotycz膮cej tego, jakie dzia艂ania realizowali艣my na Twoich danych.

11. Jakie masz prawa?

Twoje prawa obejmuj膮:
 1. Prawo dost臋pu do tre艣ci swoich danych osobowych. To prawo oznacza, 偶e mo偶esz poprosi膰, aby艣my wyeksportowali z naszych baz danych informacje jakie mamy o Tobie i przes艂ali je do Ciebie w jednym z powszechnie wykorzystywanych format贸w (np. XLSX, DOCX itp.);
 2. Prawo do poprawiania danych. Je偶eli dowiesz si臋, 偶e przetwarzane przez nas dane s膮 nieprawid艂owe, masz prawo poprosi膰 nas o ich poprawienie, a my b臋dziemy zobowi膮zani to zrobi膰. W takim przypadku mamy prawo poprosi膰 Ciebie o przedstawienie jakiego艣 dokumentu lub innego dowodu na okoliczno艣膰 zmiany danych;
 3. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych. Je偶eli pomimo zastosowania si臋 przez nas do regu艂y adekwatno艣ci uznasz, 偶e dla okre艣lonego procesu przetwarzamy zbyt szeroki katalog Twoich danych osobowych, masz prawo za偶膮da膰, aby艣my ograniczyli ten zakres. O ile Twoje 偶膮danie nie b臋dzie sprzeciwia艂o si臋 wymaganiom nak艂adanym na nas przez obowi膮zuj膮ce prawo przychylimy si臋 do Twojego 偶膮dania;
 4. Prawo do 偶膮dania usuni臋cia danych. Prawo to, zwane r贸wnie偶 prawem do bycia zapomnianym, oznacza Twoje prawo do 偶膮dania, aby艣my usun臋li z naszych system贸w bazodanowych oraz z naszej dokumentacji wszelkie informacje zawieraj膮ce Twoje dane osobowe. Pami臋taj, 偶e nie b臋dziemy mogli tego uczyni膰, je偶eli na podstawie przepis贸w prawa mamy obowi膮zek przetwarzania Twoich danych (np. przechowywa膰 dokumenty transakcji dla potrzeb podatkowych). W ka偶dym przypadku jednak usuniemy Twoje dane osobowe w mo偶liwie najpe艂niejszym zakresie, a tam gdzie nie jest to mo偶liwe zapewnimy ich pseudonimizacj臋 (co oznacza brak mo偶liwo艣ci zidentyfikowania osoby, kt贸rej dane dotycz膮 bez odpowiedniego klucza powi膮za艅), dzi臋ki czemu Twoje dane, kt贸re musimy zachowa膰 zgodnie z obowi膮zuj膮cym prawem, b臋d膮 dost臋pne wy艂膮cznie dla bardzo ograniczonego kr臋gu os贸b;
 5. Prawo do przenoszenia danych do innego administratora danych. Zgodnie z RODO mo偶esz poprosi膰 nas, aby艣my wyeksportowali dane, kt贸re nam poda艂e艣 w toku wszystkich naszych kontakt贸w, do odr臋bnego pliku, w celu ich dalszego przekazania do innego administratora danych;
 6. Prawo do cofni臋cia zgody. Je偶eli przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie zgody mo偶esz w dowolnym momencie t臋 zgod臋 cofn膮膰. Cofni臋cie zgody nie b臋dzie mia艂o wp艂ywu na zgodno艣膰 z prawem przetwarzania, kt贸rego dokonali艣my na podstawie zgody wyra偶onej przed jej cofni臋ciem. Pragniemy Ci臋 jednak poinformowa膰, 偶e Twoje dane osobowe w zakresie obj臋tym cofni臋t膮 zgod膮, tj. w zakresie celu, kt贸rego zgoda dotyczy艂a, przestan膮 by膰 przetwarzane w tym celu. Niemniej jednak Twoje dane osobowe obj臋te zgod膮 b臋d膮 dalej przetwarzane w celu wywi膮zania si臋 przez nas z obowi膮zk贸w wynikaj膮cych z przepis贸w prawa, w tym przede wszystkim obowi膮zku rozliczenia si臋 przez nas z prawid艂owo艣ci przetwarzania danych osobowych, ewentualnie w celach opartych na naszym prawnie uzasadnionym interesie.
Uprawnienia, o kt贸rych mowa powy偶ej mo偶esz wykonywa膰 poprzez kontakt z nami pod adresem e-mail ubezpieczenia.magro@gmail.com, z dopiskiem: ,,Dane osobowe鈥. W sprawach zwi膮zanych z danymi osobowymi mo偶esz r贸wnie偶 pisa膰 do nas, gdy jakie艣 dzia艂anie lub sytuacja, z kt贸r膮 si臋 spotkasz, b臋dzie budzi艂a Twoje obawy, czy na pewno jest zgodna z przepisami, czy nie narusza przypadkiem Twoich praw lub wolno艣ci. W takim przypadku odpowiemy na Twoje pytania i w膮tpliwo艣ci oraz niezw艂ocznie zaadresujemy dane zagadnienie. Je偶eli uznasz, 偶e w jakikolwiek spos贸b naruszyli艣my regu艂y przetwarzania Twoich danych osobowych tomasz prawo do z艂o偶enia skargi bezpo艣rednio do organu nadzoru (od 25 maja 2018 roku jest to Prezes Urz臋du Ochrony Danych Osobowych). W ramach wykonania tego uprawnienia powiniene艣 poda膰 pe艂ny opis zaistnia艂ej sytuacji oraz wskaza膰 jakie dzia艂anie uznajesz za naruszaj膮ce Twoje prawa lub wolno艣ci. Skarg臋 nale偶y z艂o偶y膰 bezpo艣rednio do organu nadzoru.

12. Czym jest prawo do sprzeciwu?

W przypadku uwzgl臋dnienia sprzeciwu dalej b臋dziemy przetwarzali Twoje dane dla potrzeb innych proces贸w (w innych celach), ale ju偶 nie dla celu, dla kt贸rego zg艂osi艂e艣 sprzeciw. Prawo do sprzeciwu mo偶esz zg艂osi膰 na adres e-mail ubezpieczenia.magro@gmail.com, z dopiskiem: ,,Dane osobowe鈥.

13. Czy podanie danych jest Twoim obowi膮zkiem?

 1. je偶eli chcesz zawrze膰 z nami umow臋, tj. korzysta膰 z Serwisu, w tym robi膰 zakupy w sklepie internetowym, musisz poda膰 dane, kt贸re umo偶liwi膮 nam zawarcie i wykonanie tej umowy, a tak偶e jej nale偶yte udokumentowanie na cele rozliczalno艣ci dzia艂a艅 Administratora.
 2. dane osobowe podawane w celach kontaktowych s膮 konieczne do tego, aby艣my mogli si臋 z Tob膮 kontaktowa膰. Je偶eli ich nie podasz, nasza komunikacja z Tob膮 b臋dzie albo utrudniona (np. je艣li podasz tylko e-mail, ale ju偶 nie nr telefonu).

14. Czy udost臋pniamy Twoje dane poza UE (i obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Tak, mo偶emy przekazywa膰 Twoje dane do pa艅stwa trzeciego lub do organizacji mi臋dzynarodowych, w tym w szczeg贸lno艣ci w przypadku korzystania z serwer贸w zlokalizowanych poza terenem EOG. Odbywa si臋 to zawsze na podstawie wa偶nej podstawy prawnej, takiej jak:
 1. wsp贸艂praca z podmiotami przetwarzaj膮cymi dane osobowe w pa艅stwach, w odniesieniu do kt贸rych zosta艂a wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 2. wsp贸艂praca z podmiotami przetwarzaj膮cymi dane osobowe w pa艅stwach, w odniesieniu do kt贸rych zosta艂a wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej;
 3. stosowanie wi膮偶膮cych regu艂 korporacyjnych, zatwierdzonych przez w艂a艣ciwy organ nadzorczy;
 4. w razie przekazywania danych do USA 鈥 wsp贸艂prac臋 z podmiotami uczestnicz膮cymi w programie Tarcza Prywatno艣ci (Privacy Shield), zatwierdzonym decyzj膮 Komisji Europejskiej.


Ubezpieczenie OC samochodu

Samochody osobowe i ci臋偶arowe do 3.5 t

Tylko podanie zgodnych ze stanem faktycznym danych umo偶liwi stworzenie oferty!

Kierownica:Informacje o ubezpieczaj膮cym:

Data wydania prawa jazdy:
Wyra偶am zgod臋 na przetwarzanie moich danych osobowych. Pe艂na klauzula: Polityka prywatno艣ci


Wyra偶am zgod臋 na otrzymywanie informacji handlowych, materia艂贸w promocyjnych i reklamowych: