Ubezpieczenie OC AC samochodu

Ubezpieczenie OC komunikacyjne jest tym szczególnym rodzajem ubezpieczenia, które zapewnia odszkodowanie osobie poszkodowanej w kolizji czy wypadku drogowym. Co więcej, uwalnia sprawcę wypadku od konieczności wypłacania takiego świadczenia z własnej kieszeni. Wobec coraz większej liczby jeżdżących po naszych drogach pojazdów, rośnie ryzyko szkody komunikacyjnej jak i wartość wypłacanych z tego tytułu odszkodowań. Dlatego też istnieje ustawowy obowiązek wykupienia ubezpieczenia OC. Obowiązek ten dotyczy posiadaczy pojazdów mechanicznych, czyli:

 • ubzepieczenie pojazdu samochodowego
 • ubezpieczenie motoroweru
 • ubezpieczenie motoru
 • ubezpieczenie ciągnika siodłowego
 • ubezpieczenie przyczepy i naczepy
 • ubezpieczenie pojazdów wolnobieżnych (z wyjątkiem pojazdów wolnobieżnych należących do rolnika i użytkowanych w związku z posiadaniem przez niego gospodarstwa rolnego).

 

Ubezpieczenie OC komunikacyjne podrożało w ostatnim roku o około 50% w regionie łódzkim. Jest to spowodowane wojną cenową ubezpieczycieli i stratami, jakie ponosili w ostatnich latach sprzedając ubezpieczenia OC po zbyt niskich cenach. Pomimo tak dużego wzrostu stawek ubezpieczeniowych OC, towarzystwa ubezpieczeniowe twierdzą, że nadal ponoszą straty z tytułu sprzedaży ubezpieczeń OC. Należy więc spodziewać się dalszego wzrostu cen ubezpieczenia OC samochodu w zakresie odpowiedzialności cywilnej.

Najprostszym sposobem na uzyskanie najniższej ceny za OC samochodu jest kontakt z naszą multiagencją ubezpieczeniową. To właśnie cena w przypadku ubezpieczenia OC auta decyduje o jego wyborze, gdyż zakres ubezpieczenia w każdym przypadku jest taki sam. Określa go bowiem Ustawa o Ubezpieczeniach Obowiązkowych. Korzystanie z porównywarek ubezpieczeniowych jest dobrym pomysłem, jednak należy pamiętać, iż oferty w nich przedstawiane są ofertami towarzystwa ubezpieczeniowego dla konkretnej porównywarki. To znaczy, że porównywarka zaoferuje jako najkorzystniejsza tę ofertę, z której w danym przypadku prowizja zapłacona przez ubezpieczyciela dla porównywarki będzie najwyższa. Ponadto, teraz nie uda się pozostać anonimowym, podając zmyślone dane czy uzyskać kwotację bez podania numeru telefonu co skutkować może ciągłymi atakami ze strony handlowców.

 

Należy pamiętać, że obowiązek zawarcia umowy ubezpieczenia OC powstaje:

 • najpóźniej w dniu pierwszej rejestracji pojazdu na terytorium Polski (z wyjątkiem pojazdów historycznych),
 • w dniu nabycia pojazdu mechanicznego zarejestrowanego, jeżeli zbywca nie posiadał ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu wolnobieżnego, pojazdu historycznego, pojazdu mechanicznego niezarejestrowanego,
 • najpóźniej w dniu wygaśnięcia dotychczasowej polisy,
 • najpóźniej w dniu ustania odpowiedzialności firmy ubezpieczeniowej (np. w wyniku likwidacji lub upadłości towarzystwa),
 • przed przekroczeniem granicy, jeżeli posiadacz lub kierujący pojazdem mechanicznym wprowadzonym do ruchu na terytorium RP nie posiada ubezpieczenia OC,
 • przed wprowadzeniem do ruchu pojazdów zarejestrowanych za granicą, niedopuszczonych do ruchu na terytorium RP.

 

Ubezpieczenie AC w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To posiadacz pojazdu decyduje, czy chce zawrzeć taką umowę. AutoCasco chroni nas przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od nas (kradzież, wandalizm, żywioły itp.). Dodatkowo dostępne są ubezpieczenia m.in. szyb, bagaży lub opon, które za dopłatą niewielkiej składki są obięte ubezpieczeniem ale w przypadku szkody nie powoduje ona utraty zniżek w głównym ubezpieczeniu AC. Na rynku dostępne są też „zawężone” produkty casco. Są znacznie tańsze, ale też ochrona jest węższa – ogranicza się np. tylko do ryzyka kradzieży.

 

Ubezpieczenie NNW - ubezpieczenie NNW kierowcy i pasażerów obejmuje trwałe następstwa wypadków, które przede wszystkim wydarzyły się podczas ruchu pojazdu. Ale nie tylko, towarzystwo wypłaci odszkodowanie także gdy wypadek miał miejsce:

 • podczas wsiadania do i wysiadania z pojazdu;
 • podczas przebywania w pojeździe w przypadku zatrzymania pojazdu lub postoju pojazdu na trasie
 • podczas naprawy pojazdu na trasie
 • bezpośrednio przy załadowywaniu i rozładowywaniu pojazdu

 

Ubezpieczenie ASSISTANCE - "Usługi pomocowe" świadczone jako dodatkowe do klasycznych ubezpieczeń OC i AC nie tylko stają się bardziej popularne, ale również częściej wykorzystywane w praktyce przez klientów. Zwykle traktowane są one jako mało istotny dodatek przy czym wielu ubezpieczycieli dodaje podstawowy zakres tego ubezpieczenia bezpłatnie do AC (holowanie pojazdu w razie wypadku/kolizji). Wybór optymalnego wariantu (ponad podastawowy), zwróci się niemal na pewno po wystąpieniu pierwszej awarii, gdy konieczne będzie np. odholowanie pojazdu do dogodnego warsztatu samochodowego. Usługa zostanie wykonana oczywiście bezpłatnie, zazwyczaj w ciągu niecałej godziny od kontaktu z centrum alarmowym. Ponadto zostanie nam udostępniony pojazd zastępczy na czas naprawy lub usługa "door to door" czyli odstawienie pojazdu do klienta po dokonanej naprawie. To jedynie niektóre z dostępnych usług assistance oferowanych przez ubezpieczycieli.

Franszyza redukcyjna i integralna

Franszyzy
, tzw. klauzule umowne mają zastosowanie w umowach ubezpieczenia w celu odniżenia kwoty skaładki za dane ryzyko.

Franszyza redukcyjna jest bezwarunkowa i zawsze obniża powstałą szkodę o umówioną kwotę, zwyklej jest to 500,- zł. Jeżeli sąsiad podczas parkowania pod blokiem zahaczy o nasz zderzak uszkadzając lakier i nie przyzna się do tego, wówczas szkoda nie zostanie zlikwidowana z jego ubezpieczenia OC. Bedziemy mogli zgłosić tę szkodę z naszego ubezpieczenia AC, nasz ubezpieczyciel wyceni ją prawdopodobnie między 400 - 500 zł, zazwyczaj tyle kosztuje malowanie i drobna naprawa zderzaka w samochodzie osobowym tym samym nie wypłacając nic z naszego ubezpieczenia AC, również nie będziemy mieli zwyżki w naszej histori ubezpieczenia AC.

Jeżeli natomiast sąsiad poza zderzakiem zachaczy jeszcze o błotnik i szkoda będzie wynosić 1200 zł, wtedy ubezpieczyciel wypłaci 700,- zł, (1200,- zł - 500,- zł = 700,- zł, ale 450,- zł - 500,- zł = w przypadku franszyzy redukcyjnej 0,- zł do wypłaty).

Franszyza ta jest bezwarunkowa gdyż zawsze obniża wypłacane odszkodowanie z ubezpieczenia AC samochodu.

Franszyza integralna, inaczej warunkowa nie obniża wypłaconego odszkodowania z ubezpieczenia AC. Odnosząc ją do powyższego przykładu, odszkodowanie zostanie wypłacone tylko i wyłącznie po przekroczeniu kwoty 500,- zł w całości i jest to jedyny warunek wypłaty odszkodowania z ubezpieczenia AC.


FORMULARZ ZAPYTANIA O WYLICZENIE UBEZPIECZENIA


RODZAJ, WYBÓR UBEZPIECZENIA

OC AC NNW ASSISTANCE SZYBY BAGAŻ

DANE POJAZDU DO OBJĘCIA UBEZPIECZENIEM:

Rodzaj pojazdu:
Marka i model pojazdu:
Numer rejestracyjny: Pierwsza data rejestracji:
Data rejstracji w kraju: Pojemność i moc silnika:
Rodzaj paliwa:
Użytkowanie: Prywatny samochód Samochód firmowy
Ostatni ubezpieczyciel:
Ostatni dzień obecnego ubezpieczenia:

DANE WŁAŚCICIELA POJAZDU:

Imię i nazwisko: Data urodzenia:
Kod pocztowy: Prawo jazdy od daty:
Numer telefonu: Adres e-mail:

CZY POJAZD POSIADA WSPÓŁWŁAŚCICIELA?

WSPÓŁWŁASNOŚĆ

DANE WSPÓŁWŁAŚCICIELA:

Imię i nazwisko: Data urodzenia:
Prawo jazdy od daty:

DANE DO UBEZPIECZENIA OC

Szkody w ostatnim roku OC: TAK NIE Wysokość zniżki na ostatniej polisie OC:

DANE DO UBEZPIECZENIA AC

Szkody w ostatnim roku AC: TAK NIE
Zniesiony udział własny: TAK NIE
Wykupiona amortyzacja: TAK NIE
Wysokość zniżki na ostatniej polisie AC:

DANE DO UBEZPIECZENIA NNW

Suma ubezpieczenia NNW:

DANE DO UBEZPIECZENIA ASSISTANCE

UBEZPIECZENIE NA TERENIE POLSKI UBEZPIECZENIE W POLSCE I POZA GRANICAMI