Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie OC Łódź » Ubezpieczenie AC

Ubezpieczenie AC w przeciwieństwie do ubezpieczenia OC, ubezpieczenie AC jest ubezpieczeniem dobrowolnym. To posiadacz pojazdu decyduje, czy chce zawrzeć taką umowę. AutoCasco chroni nas przed finansowymi skutkami szkód, które powstały z przyczyn niezależnych od nas (kradzież, wandalizm, żywioły itp.). Dodatkowo dostępne są ubezpieczenia m.in. szyb, bagaży lub opon, które za dopłatą niewielkiej składki są obięte ubezpieczeniem ale w przypadku szkody nie powoduje ona utraty zniżek w głównym ubezpieczeniu AC. Na rynku dostępne są też „zawężone” produkty casco. Są znacznie tańsze, ale też ochrona jest węższa – ogranicza się np. tylko do ryzyka kradzieży.